Grafisk Projektledelse – 3 dage

9.500,00 DKK

Tidspunkt:09.00 – 16.00
Målgruppe:For alle der arbejder med eller har interesse for grafisk projektledelse.
Materialer:Kursusmaterialet er en detaljeret grundbog i grafisk produktion samt en række tjek- og kontrollister, som du kan bruge direkte i din egen hverdag.
Taler:Steen Hansen, Medit Consult
Pris:9.500
Ryd
Varenummer: N/A Kategorier: ,

Beskrivelse

 

Grafisk Projektledelse gør dig kort sagt i stand til at samarbejde med dine tryksagsleverandører på et kvalificeret grundlag, fastholde dine kvalitetskrav og optimere dit tryksagsbudget

 

 

På Grafisk Projektledelse får du et sammenhængende overblik over den kæde af processer og nøglepunkter, der udgør et grafisk produktionsforløb samt over de teknologier og teknikker, der benyttes. På denne måde får du et grundlæggende kendskab til, hvilke dele af processen du selv kan – og skal – kontrollere og hvordan du gør det. Under hele forløbet inddrages løbende de mange komponenter, der indgår i et grafisk projekt og som har indflydelse på det færdige resultats produktionstid, kvalitet og pris: Omfang, formater, papirvalg, indbinding og færdiggørelse, efter- og specialbehandling, levering, distribution, etc.

Du får et bredt kendskab til online-værktøjer og platforme, der kan gøre dig mere effektiv som grafisk projektleder: Brand Management systemer, Digital Asset Management løsninger, web-to-print, online kvalitetssikringsplatforme, etc.

På forløbet gennemgår vi indholdet af en veludformet designmanual, med særligt fokus på, hvilke tekniske specifikationer den bør indeholde. Du får vejledning i, hvorledes en designmanual implementeres, anvendes konsekvent og vedligeholdes internt i din egen organisation og du bliver introduceret til anvendelse af en online designmanual i samarbejdet med grafisk leverandører.

Kvalitetskrav
Du lærer grundlæggende, hvordan du stiller korrekte krav til kvaliteten i dine tryksagsproduktioner, hvordan du kan kontrollere, at en given tryksag ligger inden for aftalte kvalitetskrav og hvornår der er grund til at gøre indsigelser. På Grafisk Projektledelse gennemgår vi internationale standarder for grafisk produktion og du får konkret viden om, hvordan man leverer trykklart materiale, der overholder standarderne. Du får også et indblik i, hvordan man fastholder kvaliteten af brandcolors gennem et oplag, fra tryksag til tryksag og fra medie til medie.

Undervisningen suppleres med en række tjeklister og kontrolredskaber, som du direkte kan anvende i dit daglige arbejde i din egen organisation.

Bliv en bedre indkøber af grafiske produkter
Du får en gennemgang af, hvilke parametre, der har afgørende indflydelse på produktionen af en tryksag og hvordan de kan påvirkes. Du lærer at tjekke og udvælge leverandører med det rigtige forhold mellem pris, kvalitet og din aktuelle tryksag og du får et indblik i, hvordan du gennem præcise forespørgsler kan tjekke prisen på dine produktioner, så du optimere dit tryksagsbudget bedst muligt
Undervisningen understøttes af skemaer til forespørgsler på og rekvisition af trykopgaver. Disse kan du anvende direkte i dit daglige arbejde efter endt kursus.

Du får et overordnet kendskab til de lovgivningsmæssige forhold, der gælder for samhandlen mellem dig og din tryksagsleverandør, forhold, det kan blive nødvendigt at forholde sig til i tilfælde af større uenighed om en leverance.

Afsluttende test
Grafisk Projektleder afsluttes med en kort test, der tjener til at opsummere kernepunkterne i kurset og sikrer, at du får det bedst mulige udbytte med dig hjem.

Stadig i tvivl om Grafisk Projektledelse er noget for dig?
Ring på +45 3321 0740, så fortæller vi mere om kursusforløbet og besvarer dine spørgsmål – så du kan træffe den rette beslutning.

 

Grundbog og tjeklister

Kursusmaterialet er en detaljeret grundbog i grafisk produktion. Derudover modtager du en række tjek- og kontrollister, som du kan bruge direkte i din egen hverdag ved forespørgsler om tilbud på tryksager, levering af trykklart materiale til tryksagsleveran-døren, korrekturgange, kvalitetskontrol ved levering, etc. Endelig vil kurset præsentere en lang række prøver på forskellige tryksager udarbejdet med forskellige print- og trykteknikker, færdiggørelsesprøver med specialfarver, speciallakker, udstansninger, etc.

Yderligere information

Dato og sted:

Medit Consult, Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C: 16/01 – 19/01, 2018, Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Aarhus V: 10/4 – 12/4, 2018