Grundbog for Art Directors
Grundbog for Art Directors
Grundbog for Art Directors
Grundbog for Art Directors
Grundbog for Art DirectorsGrundbog for Art DirectorsGrundbog for Art DirectorsGrundbog for Art DirectorsGrundbog for Art Directors

Grund­bog for Art Directors

259 DKK ex. moms

Forfatter: Katrine Granholm, Tine Kej og Dorte Nielsen
Indbinding: Paperback - garnhæftet
Omfang: 256 sider
Sideformat: 16 x 24 cm
ISBN: 978-87-91171-91-8
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

 

102 reg­ler du kan bru­ge eller bry­de

Her er ende­lig en bog for art directors og alle dem, der drøm­mer om at bli­ve det.
Bogen er en sam­ling af reg­ler, ret­nings­linjer og prin­cip­per for god kre­a­tiv kom­mu­ni­ka­tion. Målet er at høj­re kre­a­ti­vi­te­ten og ska­be rele­van­te, ori­gi­na­le og inspi­re­ren­de løs­nin­ger, der ikke tid­li­ge­re er set.

Da ori­gi­na­le løs­nin­ger ofte er fan­ta­sti­ske, net­op for­di de bry­der reg­ler­ne og går imod kon­ven­tio­ner­ne er den­ne bog et godt udgangs­punkt. Det er en abso­lut for­del af ken­de reg­ler­ne, når man vil bry­de dem.

 For­fat­ter­ne

“De tre for­fat­te­re er alle ansat på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le. Dor­te Niel­sen har tid­li­ge­re udgi­vet to bøger, hvoraf ‘Inspi­red’ desvær­re er udsolgt. (Udgi­vet på engelsk i Hol­land).