Automatiseret grafisk produktion

7.900,00 DKK

Tid og sted:Kontakt os for nærmere oplysninger.
Deltagere:

10 – 14

Pris:7900 kr.
OBS:Er du medlem af en fagforening og skal du søge tilskud til kurset, så vælg “Faktura” som betalingsmåde. Så sender vi dig en faktura plus en kursusbeskrivelse, som du kan anvende i forhold til den kompetenceudviklingsfond, som du søger tilskud i. Du betaler, når din ansøgning er godkendt.
Varekategorier: ,

Beskrivelse

Automatisering giver høj effektivitet og færre fejl

De processer og arbejdsgange, der er i anvendelse under fremstilling af en tryksag, kan i meget høj grad automatiseres. Det gælder fra dokumentfremstillingen, over prepressfunktioner og dokumentkontrol til tryk- og færdiggørelse. I takt med at grafiske produktionsteknologier digitaliseres stiger mulighederne yderligere for at automatisere dem.

Kurset kommer hele vejen rundt om automatisering som afgørende for såvel produktivitet som kvalitet, men giver også et indblik i, hvordan fordelene ved automatisering skal afvejes med den indsats, der skal gøres for at automatisere produktionen.

Kursisterne får praktiske anvisninger på, hvordan man skaber overblik over grafiske processer med henblik på automatisering, samt hvorledes man kan tage de første skridt med værktøjer, som allerede findes i de fleste grafiske virksomheder.

 

Målgruppe:

Kurset er for alle, der har en god forståelse for den samlede grafiske produktionsproces og som ønsker at opkvalificere denne viden, så man kan give konkrete anvisninger på optimeringstiltag.

Dit udbytte af kurset:

Kurset giver en overordnet viden om, hvor automatisering af grafiske processer kan implementeres, hvordan det kan medvirke til øget produktivitet og kvalitetsforøgelse og hvornår det giver mening at indarbejde automatisering.

Deltagerne vil få en forståelse for det samlede grafiske workflow, en indsigt i teknologier, der kan anvendes til automatiseringsformål, samt konkrete anvisninger på hvorledes automatisering kan udføres i specifikke programmer.

 

Læringspunkter

  • Overblik over den grafiske produktionsproces. Hvilke processer kan automatiseres og hvilke teknologier skal anvendes.

  • Overordnet gennemgang af grundlæggende standarder som fx XML, scripting, PDF og PDF-X, JDF – Job Definition Format.

  • Gennemgang af værktøj til brug ved beskrivelse og analyse af grafiske processer.

  • Analyse i praksis baseret på kursisternes egne virksomheder.

  • Automatisering af funktioner i programmer som fx InDesign, Photoshop og Acrobat.

  • Automatiserede serverbaserede workflowløsninger til dokumentkontrol, håndtering af billeder og grafik, udskydning, farvestyring, samt til komplekse, sammensatte automatiseringsopgaver.

  • Web-to-print. Automatisering direkte fra kundens bestilling.

  • Automatisering af tryk- og færdiggørelsesudstyr.

  • Fremtiden set fra maskinleverandørernes synsvinkel – specielt når digitaltryk tages i betragtning.

 

 

Medit Consult 2018

Yderligere information

Dato og sted:

København 23/10 – 25/10, 2018, Aarhus: 30/10 – 1/11, 2018